Opis DTC P13
OBD2 kodovi grešaka

P1325 (Volkswagen, Audi, Škoda, Seat) Regulacija detonacije, cilindar 1 – dostignuta granica regulacije

P1325 – Tehnički opis koda kvara OBD-II

Šifra greške P1325 ukazuje da je dostignuta kontrolna granica za detonaciju cilindra 1 motora u vozilima Volkswagen, Audi, Škoda i Seat.

Šta znači kod greške P1325?

Šifra kvara P1325 ukazuje na problem sa detonacijom u cilindru 1 motora u automobilima Volkswagen, Audi, Škoda, Seat. Detonacija je nepoželjna pojava u kojoj se mješavina zraka i goriva u cilindru nekontrolirano pali, što može dovesti do kucanja i oštećenja motora. Ovaj kod znači da je sistem upravljanja motorom otkrio da je detonacija u cilindru 1 premašila prihvatljive granice koje sistem može ispraviti. Do detonacije može doći zbog nekoliko razloga, uključujući nepravilnu mješavinu goriva i zraka, probleme sa sistemom paljenja, visoke temperature ili tlaka u cilindrima i druge.

Šifra greške P1325

Mogući uzroci

Šifra kvara P1325 može biti uzrokovana iz nekoliko razloga:

 • Problemi sa sistemom paljenja: Neispravne komponente sistema paljenja kao što su svjećice, žice, zavojnice za paljenje ili senzori mogu uzrokovati da se mješavina zraka i goriva u cilindru 1 ne zapali pravilno.
 • Problemi sa sistemom za ubrizgavanje goriva: Neispravnosti u sistemu za ubrizgavanje goriva, kao što su neispravne mlaznice ili problemi s pritiskom goriva, mogu uzrokovati da se gorivo i zrak ne miješaju pravilno, što može uzrokovati detonaciju.
 • Problemi sa senzorima i senzorima položaja radilice: Neispravni ili neispravni senzori kao što su senzor položaja radilice ili senzori kisika mogu uzrokovati pogrešnu kontrolu ubrizgavanja goriva i sistema paljenja.
 • Problemi sa gorivom: Gorivo lošeg kvaliteta ili neodgovarajuće također može uzrokovati detonaciju, posebno pod velikim opterećenjem motora.
 • Problemi sa sistemom hlađenja: Pregrijavanje motora ili nedovoljno hlađenje može dovesti do povišene temperature cilindra, što također može uzrokovati detonaciju.
 • Problemi sa kompjuterom za kontrolu motora (ECU): Kvarovi ili greške u softveru ECU-a mogu uzrokovati neispravnost sistema paljenja i ubrizgavanja goriva.

Ovo su samo neki od mogućih uzroka koda P1325, a za precizno utvrđivanje problema preporučuje se provođenje sveobuhvatne dijagnoze pomoću dijagnostičkog skenera.

Koji su simptomi koda greške? P1325?

Simptomi za DTC P1325 mogu uključivati ​​sljedeće:

 • Gubitak snage: Detonacija smanjuje efikasnost motora, što može rezultirati gubitkom snage pri ubrzavanju ili pod opterećenjem.
 • Kucanje u motoru: Detonacija se može pojaviti kao kucanje u motoru, posebno kada se ubrzava ili radi pod opterećenjem.
 • Nestabilno mirovanje: Ako dođe do detonacije, motor može raditi u praznom hodu, pokazujući vibracije i težak rad.
 • Povećana potrošnja goriva: Zbog nepravilnog paljenja mješavine zraka i goriva, potrošnja goriva se može povećati.
 • Treperi lampica Check Engine: Kada se otkrije problem detonacije u cilindru 1, sistem upravljanja motorom aktivira lampicu Check Engine na instrument tabli, koja može treptati ili ostati upaljena.

Ovi simptomi mogu se manifestovati različito u zavisnosti od specifičnih uslova rada vozila i stepena detonacije. Važno je uzeti u obzir sve neuobičajene zvukove ili ponašanje motora i kontaktirati kvalificiranog automehaničara da dijagnosticira i popravi problem.

Kako dijagnosticirati kod greške P1325?

Za dijagnosticiranje DTC P1325 preporučuje se sljedeći pristup:

 1. Provjera koda greške: Koristite dijagnostički skener da pročitate kodove problema u sistemu upravljanja motorom. Provjerite je li kod P1325 zaista prisutan.
 2. Provjera parametara motora: Koristite dijagnostički skener za provjeru parametara motora kao što su temperatura rashladne tekućine, tlak u usisnom razvodniku, tlak goriva i drugi parametri za identifikaciju abnormalnosti.
 3. Provjera sistema paljenja: Provjerite komponente sistema paljenja kao što su svjećice, žice, zavojnice paljenja i senzori na kvarove ili oštećenja.
 4. Provjera sistema za ubrizgavanje goriva: Provjerite rad sistema za ubrizgavanje goriva, uključujući injektore, pritisak goriva i senzore, kako biste bili sigurni da se mješavina zraka i goriva pravilno dovodi u cilindar.
 5. Provjera senzora i senzora položaja radilice: Provjerite rad senzora položaja radilice i drugih senzora koji se odnose na upravljanje motorom kako biste eliminirali njihov mogući utjecaj na kod P1325.
 6. Provjeravam gorivo: Provjerite kvalitet i stanje goriva, jer gorivo lošeg kvaliteta ili njegove nečistoće mogu uzrokovati detonaciju.
 7. Provjera rashladnog sistema: Provjerite rad rashladnog sistema, uključujući termostat, pumpu rashladne tekućine i hladnjak, kako biste bili sigurni da se motor pravilno hladi.
 8. Analiz dannyh: Analizirajte podatke senzora i parametre motora kako biste utvrdili osnovni uzrok koda P1325.

Ako niste sigurni u svoje vještine dijagnostike i popravke vozila, preporučuje se da kontaktirate kvalificiranog automehaničara ili auto servisa kako biste dijagnosticirali i popravili problem.

Dijagnostičke greške

Prilikom dijagnosticiranja DTC P1325 mogu se pojaviti sljedeće greške:

 • Ignoriranje drugih potencijalnih problema: Šifra P1325 označava detonaciju u cilindru 1, ali to ne znači da se ostale komponente sistema za paljenje i ubrizgavanje goriva također ne mogu oštetiti ili uzrokovati detonaciju u drugim cilindrima. Greška može biti u tome što se mehaničar fokusira samo na cilindar 1 bez razmatranja drugih mogućih problema.
 • Nedovoljno testiranje senzora: Ponekad problem može biti povezan sa senzorima, koji nisu glavni uzrok detonacije, ali ipak mogu doprinijeti. Ako ne provjerite sve senzore i njihovu funkcionalnost, to može dovesti do nedijagnosticiranih problema.
 • Pogrešna interpretacija podataka: Pogrešno čitanje ili interpretacija podataka senzora i skenera može dovesti do pogrešnih zaključaka o uzroku detonacije. To može biti zbog neiskustva mehaničara ili nedostatka pripreme za dijagnozu.
 • Zanemarivanje provjera goriva i sistema hlađenja: Uzrok detonacije može biti zbog lošeg kvaliteta goriva ili problema u sistemu hlađenja kao što je pregrijavanje. Neprovjera ovih aspekata može dovesti do propuštenog problema ili pogrešne dijagnoze.
 • Neobračunati faktori životne sredine: Uslovi okoline kao što su vremenski uslovi ili uslovi na putu mogu uticati na performanse motora i izazvati detonaciju. Ignoriranje ovih faktora tokom dijagnoze takođe može dovesti do pogrešne dijagnoze.

Da bi se izbjegle ove greške, važno je provesti sveobuhvatnu dijagnozu, uzimajući u obzir sve moguće uzroke detonacije i pažljivo analizirajući podatke senzora i radne parametre motora.

Koliko je ozbiljna šifra greške? P1325?

Šifra kvara P1325 je ozbiljna jer ukazuje na problem detonacije u cilindru 1 motora. Detonacija može dovesti do raznih negativnih posljedica, uključujući oštećenje klipova, ventila, glave cilindra i drugih komponenti motora.

Nepravilno paljenje mješavine zraka i goriva također može dovesti do gubitka snage, povećane potrošnje goriva, grubog rada u praznom hodu i drugih problema s performansama motora. Štoviše, ako se uzrok detonacije ne otkloni, to može dovesti do daljeg propadanja motora i povećati rizik od ozbiljnih oštećenja. Stoga se preporučuje da odmah kontaktirate kvalificiranog automehaničara kako biste dijagnosticirali i popravili problem kada se pojavi kod P1325.

Koja popravka će pomoći u uklanjanju koda? P1325?

Da bi se riješio DTC P1325, potrebno je izvršiti dijagnostiku kako bi se utvrdio osnovni uzrok detonacije u cilindru 1, a zatim izvršite odgovarajuće popravke, moguće mjere popravke:

 1. Zamjena komponenti sistema paljenja: Provjerite i, ako je potrebno, zamijenite neispravne komponente sistema paljenja kao što su svjećice, žice i zavojnice za paljenje.
 2. Provjera i zamjena senzora: Provjerite rad senzora položaja radilice, senzora kisika i drugih senzora koji se odnose na upravljanje motorom. Ako je potrebno, zamijenite neispravne senzore.
 3. Provjera sistema za ubrizgavanje goriva: Provjerite rad i pritisak sistema za ubrizgavanje goriva. Zamijenite neispravne mlaznice ili druge komponente sistema za ubrizgavanje ako je potrebno.
 4. Provjera rashladnog sistema: Provjerite rad rashladnog sistema, uključujući termostat, pumpu rashladne tekućine i hladnjak. Uvjerite se da je motor pravilno hlađen.
 5. Firmware ECU (kontrolna jedinica motora): U nekim slučajevima, uzrok detonacije može biti povezan sa softverom ECU. Izvršite firmver ECU-a da riješite problem.
 6. Provjera kvaliteta goriva: Provjerite je li korišteno gorivo u skladu s preporukama proizvođača. Ako je potrebno, koristite visokokvalitetno gorivo.
 7. Sveobuhvatna dijagnostika i testiranje: Izvršite sveobuhvatnu dijagnostiku kako biste identificirali sve moguće uzroke detonacije i izvršite popravke u skladu s dobivenim rezultatima.

Važno je zapamtiti da se za učinkovito uklanjanje koda P1325 preporučuje kontaktiranje kvalificiranog automehaničara ili autoservisa, jer detonacija može imati različite uzroke koji zahtijevaju profesionalan pristup dijagnozi i popravku.

DTC Volkswagen P1325 Kratko objašnjenje

Dodajte komentar