Ugovor o privatnosti

 1. Predmet sporazuma.
  • Ovaj ugovor vrijedi za web stranicu AvtoTachki.com i zaključuje se između korisnika ovih stranica i vlasnika web stranica (u daljnjem tekstu AvtoTachki.com)
  • Ovaj Ugovor uspostavlja proceduru za primanje, čuvanje, obradu, upotrebu i otkrivanje Korisnikovih ličnih podataka i drugih podataka koje AvtoTachki.com prima od korisnika web lokacija. Lične podatke popunjava Korisnik.
  • Da bi plasirao informacije, najave ili koristio web lokaciju na bilo kojoj od web lokacija AvtoTachki.com, Korisnik mora pažljivo pročitati ovaj Ugovor i izraziti potpuno slaganje s njegovim uslovima. Potvrda potpunog Ugovora sa ovim ugovorom je korištenje stranice od strane Korisnika.
  • Korisnik nema pravo postavljati informacije, oglase, koristiti web stranicu ako se ne slaže s uvjetima ovog Ugovora, ili ako nije dostigao punoljetnost kada ima pravo sklapanja ugovora ili nije ovlašteno lice kompanije u čije ime se podaci objavljuju, najava.
  • Objavljivanjem informacija na web lokacijama pomoću stranice, Korisnik unosi lične podatke ili, pružajući ove podatke na drugi način, i / ili izvršavajući bilo kakve radnje unutar stranice i / ili koristeći bilo koji dio Sajta, Korisnik daje nedvosmislenu saglasnost sa uslovima ovog Ugovora i daje AvtoTachki.com pravo na primanje, čuvanje, obradu, upotrebu i otkrivanje korisnikovih ličnih podataka prema uslovima ovog Ugovora.
  • Ovaj Ugovor ne regulira i AvtoTachki.com nije odgovoran za prijem, čuvanje, obradu, upotrebu i otkrivanje korisnikovih ličnih podataka i bilo kojih drugih podataka trećim stranama koje nisu u vlasništvu ili pod kontrolom AvtoTachki.com i pojedincima koji nisu zaposlenici AvtoTachki .com, čak i ako je Korisnik pristupio web lokacijama, robi ili uslugama ovih osoba koristeći AvtoTachki.com ili bilten. Povjerljive u razumijevanju ovog Ugovora su samo informacije koje su pohranjene u bazi podataka web mjesta u šifriranom stanju i dostupne su samo AvtoTachki.com.
  • Korisnik potvrđuje da, u slučaju njegovog nemarnog odnosa prema sigurnosti i zaštiti njegovih ličnih podataka i podataka o autorizaciji, treće strane mogu dobiti neovlašteni pristup računu i ličnim i drugim korisničkim podacima. AvtoTachki.com nije odgovoran za štetu nastalu takvim pristupom.
 2. Postupak za dobijanje ličnih podataka.
 1. AvtoTachki.com može prikupljati lične podatke, i to: ime, prezime, datum rođenja, kontakt brojevi, adresa e-pošte, regija i grad prebivališta korisnika, lozinka za identifikaciju. Takođe AvtoTachki.com može prikupljati i druge informacije:
  • Kolačići u svrhu pružanja zavisnih usluga, na primjer, pohranjivanje podataka u košarici između posjeta;
  • IP adresa korisnika.
 2. Sve podatke prikupljamo takvi kakvi jesu i ne mijenjaju se tokom postupka prikupljanja podataka. Korisnik je odgovoran za pružanje tačnih informacija, uključujući informacije o ličnim podacima. AvtoTachki.com ima pravo, ako je potrebno, provjeriti ispravnost pruženih informacija, kao i zatražiti potvrdu pruženih informacija, ako je potrebno za pružanje usluga Korisniku.
 3. Procedura za upotrebu podataka o korisniku.
 4. AvtoTachki.com može koristiti vaše ime, regiju i grad u kojem živite, adresu e-pošte, broj telefona, lozinku da bi vas identifikovao kao korisnika AvtoTachki.com. AvtoTachki.com može koristiti vaše kontakt podatke za obradu našeg biltena, odnosno da vas obavijesti o novim mogućnostima, promocijama i ostalim vijestima od AvtoTachki.com. Korisnik uvijek može odbiti slanje pošte putem svojih podataka za kontakt. Obrada ličnih podataka može se provesti u svrhu provođenja građansko-pravnih odnosa, poreskih i računovodstvenih odnosa, ispunjavanja ugovornih obaveza za pružanje usluga, omogućavanja pristupa usluzi web stranice, identifikacije klijenta kao korisnika web stranice, u svrhu pružanja, pružanja usluga, obrade plaćanja, poštanske adrese, kreiranje i implementacija bonus programa, slanje komercijalnih ponuda i informacija poštom, e-mailom, nuđenje novih usluga, prenos bilo kojih podataka osim predmeta ugovora, obavljanje transakcija poravnanja, izvještavanje, vođenje računovodstva i upravljačkog računovodstva, poboljšanje kvaliteta pružanje usluga, pružanje usluga web mjesta, objavljivanje informacija, najave klijenata na web mjestu vlasnika baze podataka, pojednostavljivanje rada na web mjestu i poboljšanje njegovih materijala
 5. Uslovi pružanja pristupa bazi podataka.
 6. AvtoTachki.com ne prenosi lične podatke i druge informacije trećim stranama, osim kako je navedeno u nastavku. Korisnici su, u skladu sa ovim Ugovorom, dali pravo „AvtoTachki.com“ da otkriva, bez ograničavanja perioda važenja i teritorije, lične podatke, kao i druge informacije korisnika trećim stranama koje pružaju usluge „AvtoTachki.com“, posebno, ali ne isključivo, obradi narudžbe, plaćanja, isporuka paketa. Treće strane mogu koristiti korisničke podatke samo ako pružaju usluge AvtoTachki.com i samo one podatke koji su neophodni za pružanje usluge. Takođe, otkrivanje ličnih podataka bez pristanka Korisnika ili osobe koju on ovlasti dozvoljeno je u slučajevima utvrđenim zakonom, i to samo u interesu nacionalne sigurnosti, ekonomske dobrobiti i ljudskih prava, posebno, ali ne isključivo:
  • na razumne zahtjeve državnih organa koji imaju pravo zahtijevati i primati takve podatke i informacije;
  • u slučaju da, prema mišljenju AvtoTachki.com, Korisnik krši uslove ovog Ugovora i / ili druge ugovore i ugovore između AvtoTachki.com i Korisnika.
 7. Kako promijeniti / izbrisati ove podatke ili otkazati pretplatu.
 1. Korisnici u bilo kojem trenutku mogu promjena / brisanje lična informacija (telefon) ili odjavite se. Rad nekih karakteristika AvtoTachki.com, za koje su potrebne informacije o Korisniku, može biti obustavljen od trenutka kada se informacije promijene / izbrišu.
 2. Korisnički lični podaci se čuvaju dok ih korisnik ne izbriše. Dovoljno obavještenje Korisnika o brisanju ili drugoj obradi ličnih podataka bit će pismo (informacija) poslano na e-mail koji je Korisnik odredio.
 3. Zaštita podataka.
 1. AvtoTachki.com poduzima sve potrebne mjere kako bi zaštitio podatke od neovlaštenog pristupa, izmjene, otkrivanja ili uništenja. Te mjere uključuju, posebno, interni pregled prikupljanja, skladištenja i obrade podataka i sigurnosnih mjera, svi podaci koje AvtoTachki.com prikuplja pohranjeni su na jednom ili više sigurnih servera baze podataka i ne može im se pristupiti izvan naše korporacije mreže.
 2. AvtoTachki.com pruža pristup ličnim podacima i informacijama samo onim zaposlenima, ugovaračima i agentima AvtoTachki.com koji trebaju ove informacije da bi izvršili radnje izvršene u naše ime. S tim su osobama potpisani sporazumi u kojima se oni obvezuju na povjerljivost i mogu biti kažnjeni, uključujući otkaz i krivično gonjenje, ako krše te obaveze. Korisnik ima prava predviđena Zakonom Ukrajine "O zaštiti ličnih podataka" od 1. juna 2010. godine N 2297-VI.
 3. Kontakt adresa u slučaju pitanja.
 4. Ako imate bilo kakvih pitanja, želja, prigovora u vezi sa informacijama koje pružate, kontaktirajte nas putem e-pošte: support@www.avtotachki.com... Korisniku se na pisani zahtjev i predočenje dokumenta kojim se utvrđuje njegov identitet i ovlaštenje mogu pružiti informacije o postupku pribavljanja podataka o lokaciji baze podataka.
 5. Izmjene ove politike privatnosti.
 6. Možemo promijeniti uslove ove politike privatnosti. U tom ćemo slučaju zamijeniti verziju na stranici s uvjetima, zato molimo povremeno provjeravajte stranicu. https://avtotachki.com/privacy-agreement Sve promjene Sporazuma stupaju na snagu od trenutka objavljivanja. Korištenjem Web mjesta, Korisnik potvrđuje da prihvaća nove uvjete Politike privatnosti u verziji koja je bila na snazi ​​u vrijeme kada Korisnik koristi Web stranicu.
 7. Dodatni uslovi.
 1. AvtoTachki.com nije odgovoran za štetu ili gubitak koji su nastali od strane Korisnika ili trećih strana kao rezultat nerazumijevanja ili nerazumijevanja uslova ovog Ugovora, uputstava o načinu korišćenja Veb lokacije, u vezi sa postupkom za objavljivanje podataka i drugim tehničkim problemima.
 2. U slučaju da se za bilo koju odredbu Politike privatnosti, uključujući bilo koji prijedlog, klauzulu ili njen dio, utvrdi da je u suprotnosti sa zakonom ili je nevaljana, to neće utjecati na ostale odredbe koje nisu u suprotnosti sa zakonom, one ostaju na snazi ​​i na snazi, kao i bilo koja druga nevaljana odredba ili odredba koja se ne može provesti bez daljnjeg djelovanja strana smatra se izmijenjenom i ispravljenom u mjeri koja je potrebna da bi se osigurala njena valjanost i mogućnost primjene.
 3. Ovaj ugovor odnosi se na Korisnika od trenutka kada koristi web lokaciju, uključujući postavljanje oglasa, i vrijedi sve dok web lokacija sadrži bilo kakve informacije o korisniku, uključujući lične podatke.
 4. Prihvatanjem ove politike privatnosti, također se slažete Politika privatnosti i Uslovi korištenja Google.