Opis koda greške P0811.
OBD2 kodovi grešaka

P0811 Prekomjerno proklizavanje kvačila "A"

P0811 – Tehnički opis koda kvara OBD-II

Šifra kvara P0811 ukazuje na prekomjerno proklizavanje kvačila "A".

Šta znači kod greške P0811?

Šifra kvara P0811 ukazuje na prekomjerno proklizavanje kvačila "A". To znači da kvačilo u vozilu opremljenom ručnim mjenjačem previše proklizava, što može ukazivati ​​na probleme s pravilnim prijenosom obrtnog momenta sa motora na mjenjač. Osim toga, može se upaliti indikatorska lampica motora ili mjenjača.

Šifra greške P0811.

Mogući uzroci

Mogući razlozi za P0811 kod problema:

 • Istrošenost kvačila: Istrošenost diska kvačila može dovesti do prekomjernog klizanja jer nema odgovarajuće vučne sile između zamašnjaka i diska kvačila.
 • Problemi sa hidrauličnim sistemom kvačila: Neispravnosti u hidrauličkom sistemu, kao što su curenje tečnosti, nedovoljan pritisak ili blokade, mogu uzrokovati kvar kvačila i posljedično proklizavanje.
 • Greške zamašnjaka: Problemi sa zamašnjakom kao što su pukotine ili neusklađenost mogu uzrokovati da se kvačilo ne zabravi pravilno i proklizava.
 • Problemi sa senzorom položaja kvačila: Neispravan senzor položaja kvačila može uzrokovati neispravan rad kvačila, što može uzrokovati njegovo proklizavanje.
 • Problemi s električnim krugom ili upravljačkim modulom prijenosa: Kvarovi u električnom krugu koji povezuje kvačilo s upravljačkim modulom pogonskog sklopa (PCM) ili upravljačkim modulom prijenosa (TCM) može uzrokovati kvar i proklizavanje kvačila.

Ovi uzroci mogu zahtijevati detaljniju dijagnostiku kako bi se utvrdio korijen problema.

Koji su simptomi koda greške? P0811?

Simptomi za DTC P0811 mogu uključivati ​​sljedeće:

 • Teško prebacivanje brzine: Prekomjerno proklizavanje kvačila može uzrokovati teško ili grubo prebacivanje brzina, posebno pri prebacivanju u viši stepen prijenosa.
 • Povećan broj obrtaja: Tokom vožnje možete primijetiti da motor radi pri većim brzinama od odabrane brzine. To može biti zbog nepravilne vučne sile i klizanja.
 • Povećana potrošnja goriva: Prekomjerno proklizavanje kvačila može uzrokovati manje efikasan rad motora, što može rezultirati povećanom potrošnjom goriva.
 • Osjećam miris zapaljenog kvačila: U slučaju jakog klizanja kvačila, možete primijetiti miris zapaljenog kvačila koji može biti prisutan u vozilu.
 • Istrošenost kvačila: Produženo proklizavanje kvačila može uzrokovati brzo trošenje kvačila i na kraju zahtijevati zamjenu kvačila.

Ovi simptomi mogu biti posebno uočljivi tokom upotrebe teških vozila. Ako osjetite ove simptome, preporučuje se da se obratite kvalificiranom automehaničaru radi daljnje dijagnoze i popravka.

Kako dijagnosticirati kod greške P0811?

Da biste dijagnosticirali DTC P0811, slijedite ove korake:

 1. Provjera simptoma: Važno je prvo obratiti pažnju na sve ranije opisane simptome, kao što su otežano mijenjanje brzina, povećana brzina motora, povećana potrošnja goriva ili miris zapaljenog kvačila.
 2. Provjera nivoa i stanja ulja u mjenjaču: Nivo i stanje ulja u mjenjaču mogu utjecati na performanse kvačila. Uvjerite se da je nivo ulja unutar preporučenog raspona i da je ulje čisto i bez kontaminacije.
 3. Dijagnostika hidrauličnog sistema kvačila: Proverite da li hidraulički sistem kvačila ima curenja tečnosti, nedovoljnog pritiska ili drugih problema. Provjerite stanje i funkcionalnost glavnog cilindra, pomoćnog cilindra i fleksibilnog crijeva.
 4. Provjera stanja kvačila: Pregledajte stanje kvačila zbog istrošenosti, oštećenja ili drugih problema. Ako je potrebno, izmjerite debljinu diska kvačila.
 5. Dijagnostika senzora položaja kvačila: Provjerite senzor položaja kvačila za ispravnu instalaciju, integritet i spojeve. Provjerite da li se signali senzora ispravno prenose na PCM ili TCM.
 6. Skeniranje kodova problema: Koristite OBD-II skener za čitanje i snimanje dodatnih kodova problema koji mogu dodatno pomoći u dijagnosticiranju problema.
 7. Dodatni testovi: Izvršite druge testove koje preporučuje proizvođač, kao što je test dinamometrom na cesti ili test dinamometrom, da biste ocijenili performanse kvačila u stvarnim uvjetima.

Nakon završene dijagnostike, preporuča se izvršiti potrebne popravke ili zamijeniti komponente ovisno o pronađenim problemima. Ukoliko nemate iskustva u dijagnostici i popravci vozila, preporučljivo je da se obratite kvalifikovanom automehaničaru.

Dijagnostičke greške

Prilikom dijagnosticiranja DTC P0811 mogu se pojaviti sljedeće greške:

 • Ignoriranje drugih potencijalnih uzroka: Prekomjerno proklizavanje kvačila može biti uzrokovano ne samo istrošenošću kvačila ili problemima s hidrauličnim sistemom. Druge moguće uzroke, kao što je neispravan senzor položaja kvačila ili električni problemi, također treba uzeti u obzir prilikom dijagnoze.
 • Pogrešna interpretacija simptoma: Simptomi kao što su otežano mijenjanje brzina ili povećana brzina motora mogu biti uzrokovani raznim razlozima i ne ukazuju uvijek na probleme sa kvačilom. Pogrešna interpretacija simptoma može dovesti do pogrešne dijagnoze i popravka.
 • Nedovoljna dijagnoza: Neki automehaničari mogu se ograničiti samo na čitanje koda greške i zamjenu kvačila bez detaljnije dijagnostike. To može dovesti do neispravnih popravki i dodatnog gubitka vremena i novca.
 • Zanemarivanje tehničkih preporuka proizvođača: Svako vozilo je jedinstveno, a proizvođač može dati posebne upute za dijagnostiku i popravku za vaš specifični model. Zanemarivanje ovih preporuka može dovesti do pogrešnih popravki i dodatnih problema.
 • Neispravna kalibracija ili podešavanje novih komponenti: Nakon zamjene kvačila ili drugih komponenti sistema kvačila, potrebno je pravilno konfigurirati i ispraviti njihov rad. Neispravna kalibracija ili podešavanje može dovesti do dodatnih problema.

Kako bi se spriječile ove greške, preporuča se provesti potpunu i sveobuhvatnu dijagnozu, uzimajući u obzir sve moguće uzroke i preporuke proizvođača.

Koliko je ozbiljna šifra greške? P0811?

Šifra kvara P0811, koja ukazuje na prekomjerno proklizavanje kvačila "A", prilično je ozbiljna, posebno ako se zanemari. Nepravilan rad kvačila može dovesti do nestabilne i opasne vožnje, nekoliko razloga zašto ovaj kod treba shvatiti ozbiljno:

 • Gubitak kontrole nad automobilom: Prekomjerno proklizavanje kvačila može uzrokovati poteškoće u prebacivanju brzina i gubitak kontrole nad vozilom, posebno na padinama ili tokom manevara.
 • Istrošenost kvačila: Proklizavanje kvačila može uzrokovati brzo istrošenje, što zahtijeva skupe popravke ili zamjenu.
 • Povećana potrošnja goriva: Nepravilan rad kvačila može rezultirati povećanom potrošnjom goriva zbog gubitka efikasnosti u prijenosu snage sa motora na mjenjač.
 • Oštećenje ostalih komponenti: Neispravno kvačilo može uzrokovati oštećenje drugih mjenjača ili komponenti motora zbog preopterećenja ili nepravilne upotrebe.

Dakle, šifru P0811 treba shvatiti ozbiljno i preporučuje se da se dijagnoza i popravka izvrše što je prije moguće kako bi se izbjegli daljnji problemi i osiguralo da vozilo radi sigurno i efikasno.

Koja popravka će pomoći u uklanjanju koda? P0811?

Popravci za rješavanje DTC-a P0811 mogu uključivati ​​sljedeće:

 1. Zamjena kvačila: Ako je proklizavanje uzrokovano istrošenim kvačilom, možda će ga trebati zamijeniti. Novo kvačilo mora biti ugrađeno u skladu sa svim preporukama proizvođača i pravilno podešeno.
 2. Provera i popravka hidrauličnog sistema kvačila: Ako je uzrok klizanja problem sa hidrauličkim sistemom, kao što je curenje tekućine, nedovoljan pritisak ili oštećene komponente, moraju se pregledati i, ako je potrebno, popraviti ili zamijeniti.
 3. Podešavanje senzora položaja kvačila: Ako je problem uzrokovan neispravnim signalom senzora položaja kvačila, on se mora provjeriti i, ako je potrebno, podesiti ili zamijeniti.
 4. Dijagnostika i popravka ostalih komponenti mjenjača: Ako je proklizavanje uzrokovano problemima u drugim dijelovima mjenjača, kao što su kvačilo ili senzori, i njih je potrebno provjeriti i popraviti.
 5. Podešavanje softvera: U nekim slučajevima može biti potrebno ažurirati ili reprogramirati PCM ili TCM softver kako bi se riješio problem proklizavanja kvačila.

Preporučuje se da se obratite kvalifikovanom automehaničaru ili servisnom centru kako biste dijagnosticirali i odredili potrebne popravke u zavisnosti od konkretnog problema.

Šta je P0811 kod motora [Brzi vodič]

Jedan komentar

 • Zaza

  Možete li nas posavjetovati kome da odnesemo auto koji baca ovu šifru? Ko mi radimo?

Dodajte komentar